Rounded Image

DESIGN OCH RÅDGIVNING

Rådgivning från design till byggande

Arkitektisk Design

Strukturell Design

VVS och Luftbehandling

Energieffektivisering

Design av Elinstallationer och Lågspänningssystem

BIM Modellering

BIM MODELLERING

Varje projektdel i 3D-modell

Korsningskontroll för alla projektdelar integrerade i BIM-modellen

Integrerad BIM-modell i IFC-format för kunden

Rounded Image

STRUKTURELL DESIGN

Statisk Analys

Beräkning av stål-, betong-, trä- och kompositstrukturer

Design från preliminärt stadium till konstruktionsritningar

Rounded Image

KONSTRUKTIONSRITNINGAR

Förberedd betongkonstruktion

Stålkonstruktioner, inklusive kritiska temperaturer

Träramkonstruktioner

3D-modell av varje element på begäran