Rounded Image

Projekteerimine ja Konsultatsioonid

Konsultatsioonid ja Ekspertiisid

Arhitektuurne Projekteerimine

Ehituskonstruktsioonide Projekteerimine

KVJVK Projekteerimine

Energiatõhususe Arvutused

Elektri Tugevvoolu- ja Nõrkvoolu Projekteerimine

BIM Modelleerimine

BIM Modelleerimine

Iga projekti osa koostatakse 3D mudelis

Kõikide projekti osade ristumise kontroll integreeritud BIM mudelis

Integreeritud BIM mudel IFC formaadis kliendile

Rounded Image

Ehituskonstruktsioonide Projekteerimine

Staatika Arvutused

Raudbetoon-, Teras-, Puit- ja Komposiitkonstruktsioonide Arvutused

Projekteerimine eelprojektist tootejoonisteni

Rounded Image

Tootejoonised

Raudbetoonelementide joonised

Teraselementide joonised (k.a. kriitilised temperatuurid)

Puitkarkass elementide joonised

Iga elemendi 3D mudel päringul